Editoriál: MADAM BLAVATSKÁ

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie ako Pravda“
Helena Petrovna Blavatská

Dnes môže byť ťažké zorientovať sa v priehrští ezoterických skupín a smerov. Jedno zlaté pravidlo hovorí, že ak sa chceš niečomu naozaj priučiť, musíš ísť k samotnému zdroju. Dá sa teda povedať, že čím staršie, tým lepšie. Niekedy mám však dojem, že ľudia viac reagujú na zaručené novinky. Ich autori sa neraz hrdia vyhláseniami, že síce vychádzajú z prastarých náuk (ako inak), no práve oni ich mimoriadne šťastlivo pretransformovali do jazyka človeka dneška a navyše obohatili o najnovšie poznatky, o ktorých sa našim predkom ani nesnívalo. V praxi to však vyzerá často ako viac či menej okázalá sebaprezentácia so zištnými cieľmi. Našťastie existujú skutoční Zasvätenci, ktorí nám ono zdrojové poznanie sprostredkúvajú. Dnes budeme hovoriť o dáme, ktorú ľudstvo naplno docení zrejme až v budúcnosti...

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 4

"Pyramidy jsou Kamenná razítka života, která začnou pracovat tehdy, když se Bohové, kteří stráží Život, rozhodnou spustit na ně svou životodárnou energii, aby z tohoto Razítka vycházely jako na běžícím pásu četné životní formy, které jsou tak navzájem propojeny, tak propleteny, že třeba jen bez pavouka, například, život člověka není možný. Člověk si myslí, že ví všechno a že je nejvyšším stupněm rozvoje Živého. Ale notoricky známý pavouk si to myslí taky. Každá buňka si to myslí taky. Každá molekula si to myslí taky. Každý atom se považuje za hvězdu... Pyramidy, které je možné nazvat Kamenné čipy života..."

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 3

Vtom mi to došlo: „Kamenné pyramidy jsou razítka pro replikaci života!" Na razítku je snadnější rozmnožit život v dostatečném množství, aby byl stabilní! Proto je snadnější vytvořit kamenná razítka v podobě pyramid a dokonce stvořit celé pyramidální Město Bohů jako Matrici života na Zemi, kde se život může tisknout a spustit v plné síle, než pokaždé použít sílu pyramidální Kosmu k vytvoření každého jednotlivého živého tvora... mikroba, například.

Stránky

Top