Ani jeden hieroglyf!

Pokud Velká pyramida byla zbudována jako hrobka, proč v ní nejsou žádné původní hieroglyfy? Egyptologové nám říkají, že zde nejsou hieroglyfy proto, že to nebylo v dané oblasti Egypta zvykem.

:::film::: ROZLUŠTĚNÍ MAYSKÝCH HIEROGLYFŮ

Stará civilizace Mayů ve Střední Americe po sobě zanechala spletité a záhadné hieroglyfické písmo, které je vyryté na památnících, namalované na keramice a vepsané v knihách z ručně vyráběného papíru z kůry. Po staletí ho odborníci považovali za příliš složité, než aby se mu dalo porozumět - až donedávna, kdy řada důmyslných průlomů pomohla písmo konečně rozluštit a uvolnit proud nových informací o bouřlivé minulosti Mayů. Poprvé přinášíme výpravný, dosud neznámý příběh o tom, jak k rozluštění došlo. Vydáme se do odlehlých pralesů v jižním Mexiku a Střední Americe, abychom prozkoumali, jak bylo písmo rozluštěno a co mayské písemnosti nyní odhalují.

:::film::: MAGICKÝ EGYPT 8: Kozmológia (EN)

- Mohol systém hieroglyfov vzniknúť ako štruktúra nesúca najzákladnejšie informácie o svete a jeho zákonitostiach? Nesie tú istú informáciu vo svojich symboloch kmeň Dogonov? Boli znalosti zo sub-atomických rovín, kvantovej fyziky, bunkovej biológie a teórie strún už kedysi známe a naša veda len novým spôsobom dospieva k týmto symbolom, známym po tisícročia?
- Pokiaľ sa Scrantonove hypotézy ukážu pravdivé, môže to znamenať najzásadnejší objav v egyptológii od čias Rosettskej dosky...

Okom Boha Hóra 4 - Kvet Života

Egypt je krajinou jedinej rieky. Níl prúdi v kľudnom rytme a zásobuje vodou vegetáciu na svojich brehoch, ktoré sú obklopené obrovskou púšťou. Je to najväčšia oáza v najrozľahlejšej púšti sveta. Okolitá krajina je prostá, ľahko pochopiteľná, jej zákutia vyzývajú k rozjímaniu. Všetky body horizontu nás nútia premýšľať o nesmiernosti. Egypt je zemou jediného Boha.

Stránky

Top