Obrázok používateľa CEZ OKNO
HĽADÁ SA ČAJOMIL ROKA 2012!

MÁTE RADI ČAJ? :)
Súťaží sa v troch kategóriách: Hlavným ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete, ´Čajovňa roka´ a ´Čajový e-shop roka´ - pošlite nám svoje tipy  |  Hodnotné ceny, ktoré iste potešia každého čajomila (čaje a čajové príslušenstvo) poputujú do tomboly!  |  Aký bol minulý ročník? Tu nájdete reportáž z odovzdávania cien za rok 2011. Verím, že i v tento jubilejný piaty ročník spolu napíšeme jeden pekný príbeh o čaji...
Sokol


Do 22. 9. nám zasielajte na adresu cajomil@cez-okno.net svoje tipy na "Čajomila roka", "Čajovňu roka" a "Čajový e-shop roka". Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 23. 9. do 23. 11. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, či príbeh, o to lepšie:)
Ak chcete súťaž podporiť, ozvite sa, prosím, na cajomil@cez-okno.net

Bannery súťaže:

468x60

<a href="http://www.cez-okno.net/hlada-sa-cajomil-roka-2012"><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/cajomil-roka-468x60.jpg" border="0" title="Súťaž portálu CEZ-OKNO.net" /></a>

125x125
<a href="http://www.cez-okno.net/hlada-sa-cajomil-roka-2012"><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/cajomil-roka-banner-125x125.jpg" border="0" title="Súťaž portálu CEZ-OKNO.net" /></a>

Ak chcete súťaž podporiť, ozvite sa, prosím, na redakčný mail


Pravidlá súťaže 5teho ročníka

´Čajomil roka´ je podujatie usporadúvané na neutrálnej pôde internetového denníka WWW.CEZ-OKNO.NET, ktorý je jeho vyhlasovateľom i hlavným usporiadateľom

Súťaží sa o putovné ceny v dvoch kategóriách: ´Čajovňa roka´ a ´Čajový e-shop roka´

Hlavným ocenením je putovná soška Čajomila, ktorou je každý rok ocenená najväčšia osobnosť, alebo čin v čajovom svete

Hrá sa o hodnotné ceny, ktoré iste potešia každého čajomila (čaje a čajové príslušenstvo v tombole na odovzdávaní cien koncom roka)

Súťaž začína 22. 6. 2012 a končí 23. 11. 2012 o polnoci

Zúčastniť sa môže KAŽDÝ návštevník portálu CEZ-OKNO.net (registrácia NIE JE potrebná)

Do 22. 9. nám zasielajte na adresu cajomil@cez-okno.net svoje tipy na "Čajomila roka", "Čajovňu roka" a "Čajový e-shop roka". Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 23. 9. do 23. 11. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, či príbeh, o to lepšie:)

Súťažiaci odoslaním mailu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže, nebudú poskytnuté tretej strane

O držiteľovi titulu ČAJOMIL ROKA rozhodne usporiadateľ na základe referencií a po porade s partnermi súťaže

Výsledky budú známe najneskôr 1. 12. 2012, zverejnené budú najneskôr 24. 12. 2012

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Mediálni partneri:


Iné správy - Portál nezávislých zdrojov informácií

Ak chcete súťaž mediálne podporiť, ozvite sa, prosím, na redakčný mail

Cena pre ČAJOMILA ROKA

Cena pre ČAJOVŇU ROKA


Cena pre ČAJOVÝ E-SHOP ROKA

exkluzívne.cez.okno

Autori: 
Sekcie: 
jún 22, 2012 18:22 popoludní
Top