Exkluzívny rozhovor s Dr. Osmanagičom

Objaviteľ bosnianskych pyramíd
Riaditeľ nadácie „Archeologický park: Bosnianska pyramída Slnka“

“Každý krok, každý nový objav, každý nový návštevník, alebo výskumný pracovník je dôležitý.”

Exkluzívny rozhovor s J. A. Novákom

Zaoberá sa predovšetkým popularizáciou vedy a techniky, záhadami, históriou a prírodou. Vyštudoval strednú priemyselnú školu jadrovej techniky a vysokú školu poľnohospodársku, pracoval v Ústave vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Súčasne sa venoval potápaniu a fotografovaniu pod vodou, publikoval v časopisoch Živa, Ľudia a krajiny a vydal prvú knihu „Potápači bez mora“. V roku 1988 nastúpil ako redaktor časopisu Potápač, po roku 1989 vystriedal niekoľko ďalších redakcií. Pracoval 4 roky v MF Dnes a od roku 2006 až do roku 2011 v Hospodárskych novinách – v oboch prípadoch ako redaktor príloh so špecializáciou na vedu, techniku, ekológiu a históriu.

Exkluzívny rozhovor s Josefom Staněkom

Agape Brno je centrum voľne združených duchovne založených ľudí. Svoje poslanie Agape chápe ako duchovnú úlohu pomáhať ľuďom v ich všestrannom rozvoji duchovnou osvetou. Koncentruje sa na poznávanie duchovných princípov v každodennom živote človeka, vydávanie kníh, prednáškovú činnosť alebo osobnú pomoc ľuďom v rôznych oblastiach života a jemnohmotných úrovniach alebo tým, ktorí hľadajú svoju duchovnú cestu.

Exkluzívny rozhovor s Miroslavom Karlíkom

O problematiku a výskyt UFO sa zaujíma už desiatky rokov. Od roku 1992 je predsedom občianskeho združenia UFO KLUB Trnava. Počas 18-ročnej činnosti bolo v klube zozbieraných a v databáze zaevidovaných takmer 400 prípadov, ktoré patria do kategórie záhad. Sú to najmä pozorovania neznámych objektov resp. UFO, neznámych bytostí, duchov, zjavení a iných paranormálnych javov. Klub sa vo veľkej miere venuje prieskumu a evidencii piktogramov na Slovensku, ktoré sa objavili v 23 lokalitách označených za pravé, v dvoch prípadoch ako podvody a neakceptovali ani nové snahy podvodníkov. UFO KLUB Trnava bol založený v roku 1991 a v marci si pripomína 25. výročie.

Stránky

Top