Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (44)

Zvuk je nesen samohláskami. Církevní latina má čisté samohlásky, ne jako komplexní dvojhlásky angličtiny a tón je rozšířen na samohlásky. Samovolný tón - nikoliv zpěv - je základem, na kterém s tělem pracuje rytmické vyvolávání. Zvuk je vytvořen nejen ústy, ale i kostmi a kůží. Vibrace, které nastávají skrz tónování, v podstatě stimulují centrální kůru mozkovou. Zpěváci chorálu prožívají doslova ‚masáž mozku‘...

STIMULUJE HUDBA LIDSKÝ MOZEK?

Svět, v němž žijeme, nás obklopuje negativními vlivy, neboť v této realitě postrádáme všeléčivé ticho, klid a vnitřní spokojenost. Došlo k vykolejení zaběhnutého planetárního systému, který po milióny let, udržoval zdejší život v dokonalé rovnováze. Také byla narušena důležitá harmonie životního prostředí, jenž ze všeho nejvíc oslabila psychiku člověka, který se sám sobě stal katem!

Stránky

Top