Majster slovenskej opery

Hudobný génius Ján Cikker by tento rok oslávil storočnicu | Profesor Vítězslav Novák sa so svojím žiakom Jánom Cikkerom po roku štúdia na majstrovskej kompozičnej škole rozlúčil so slovami: „Viac odo mňa nepotrebujete." Po verejnom uvedení jeho prvých diel v štyridsiatych rokoch sa popri Alexandrovi Moyzesovi a Eugenovi Suchoňovi zaradil do vedúcej trojice slovenských skladateľov. Popredný predstaviteľ hudobnej moderny obohatil svoju kompozičnú činnosť aj o literárne a pedagogické aktivity, svojím dielom výrazne formoval slovenskú hudobnú kultúru.

Top