ZNÍ TO NEUVĚŘITELNĚ, ALE NA OSTROVĚ PAG ZŘEJMĚ PŘISTÁLO UFO (2)

Samotný „Pagský trojúhelník“ není nijak označen. Při první návštěvě se může stát, že budete pravidelný obrazec dlouho hledat. Dokonce budete přesvědčeni, že jste ho už našli, ale bude to jen další světlé pole s drobnými kameny. Nebo podobné na opačné straně kopce. Proto doporučuji vyšplhat až na vrchol Veli Tlusto Celo, odkud budete mít panoramatický pohled do širokého okolí.

ZNÍ TO NEUVĚŘITELNĚ, ALE NA OSTROVĚ PAG ZŘEJMĚ PŘISTÁLO UFO (1)

V květnu 1999 prováděl Zdenko Grbavac ze Zadaru geodetická zaměřování v oblasti Tusto Celo, poblíž vrchu Komorovac, východně od města Novalja. Při rozměřování pozemků pro nové lomy objevil něco podivného. Šlo o pravidelný otisk v pevné skále. Ať pozoroval obrazec z kterékoliv strany, v jinak členitém povrchu vždy vystupoval jeho jasný trojúhelníkový tvar. O svém objevu na ostrově Pag pak ihned informoval média. Podle vlastních slov byl „okamžitě přesvědčen, že jde o stopy po přistání UFO“.

Tajemství "Měsíční jeskyně"

Dosud znovu neobjevené podzemní prostory, známé jako Měsíční jeskyně, jsou spojovány se zprávami o podivném artefaktu. V cizojazyčné literatuře je zmiňována jako jeskyně s kovovými stěnami nebo jednoduše šachta. Zdůrazňuje se, že jde o uměle vytvořené podzemní prostory, vyhloubené za neznámým účelem neznámo kdy, neznámo kým. Podle badatelů a zastánců hypotézy o existenci prehistorických technicky vyspělých civilizací je Měsíční jeskyně důkazem toho, že v regionu střední Evropy před více než dvaceti tisíci lety působila jakási technicky vysoce vyvinutá kultura.

Unikátní objev: podzemní Plitvická jezera

Objevili jsme podzemní Plitvická jezera! V jeskyni jsme strávili více než 50 hodin. Postupovali jsme 10 kilometrů přes překážky a vodní příkopy, spali dvě noci při teplotě vzduchu a vody 11 stupňů Celsia. Prozkoumali jsme novou podzemní soustavu dlouhou 1,8 kilometru s velkými sály vysokými přes čtyřicet metrů, překonali čtyři metry hluboké jezero, pozorovali jeskynní ozdoby všech možných tvarů a velikostí. Objevili jsme i kamenné koule.

Stránky

Top