Zkamenělá loď na ostrově Lanta II.

Když se podíváte na lingvistickou mapu asijských jazyků (Asian Linguistic Maps/Thailand) zjistíte, že oblast ostrovů Lanta je zařazena mezi nejstarší jazykovou oblast, která se nazývá Austronéská. Co to znamená? Podle vědců jde o jednu z hlavních světových jazykových „rodin“. Takový je oficiální název a zařazení. Dál se tato jazyková „rodina“ dělí na pozdějších 28 západních a 21 východních skupin. To zní celkem logicky, původní řeč se měnila podle toho, kde lidé žili, kam se přesídlili. Měli potřebu pojmenovat nová místa, nové úlovky a věci denní potřeby. Vznikaly nové názvy a mutace původních.

Zkamenělá loď na ostrově Lanta I.

Po průzkumu západní zátoky jsem šplhal ke starému majáku. Na vrchol vede strmá cesta. Přes okraj útesu jsem nahlížel dolů, na členité mořské pobřeží. Ze dna vystupovaly stejně šedé pásy sopečného bahna jako na protější straně. Místy tvořil vulkanický sediment hladké plotny, jinde byl zanesen pískem a kamením. V tom jsem ji uviděl. V sopečném bahně, které má být staré 298 milionů let, ležela zkamenělá loď!

Bosenská pyramida Měsíce

Podle bosenských archeologů je „pyramida Měsíce“ vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě. První je již zmíněná bosenská „pyramida Slunce“ s výškou 220 metrů. Jak to je? V Bosně, v údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severně od Sarajeva, byla objevena pyramida. A není ani malá, ani bezvýznamná. Je vysoká 220 metrů o délce stran více, než 360 metrů. Nazvali ji pyramida Slunce. Pokryta hlínou a vegetací zůstala až do současnosti bez povšimnutí. Byla snad ukryta před zvědavci, aby vypadala jako běžný kopec, původně nazývaný Visočica?

Dr. Dochtor: "Chemoterapie znamená konec"

Nový výzkum potvrdil, že drahá léčba rakoviny chemickými drogami nejenže nedokáže nádor vyléčit, ale naopak, je pro pacienty daleko horší. Tým odborníků, který hledal odpověď na to, proč jsou nádorové buňky tak odolné, udělal náhodně mnohem důležitější objev. Při výzkumu zjistili, že chemoterapie těžce poškozuje zdravé buňky, z nichž pak uvolňuje protein, který udržuje a doslova dodává „palivo“ pro růst nádoru.

Stránky

Top