ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ, PŘIZNÁVAJÍ NĚKTEŘÍ VĚDCI!

„Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?“
Euripidés

Život je krásný, o tom nelze pochybovat, nicméně je krátký, protože všechna pozemská stvoření podléhají nevyhnutelnému konci, tedy smrti, která je tu s námi odnepaměti. Tajemství smrti je srovnatelné se záhadou vesmíru, neboť v obou dvou případech mluvíme o jednom a totéž; o nekonečnosti z níž vyvstala zásadní otázka: „Co je příčinou veškerého života, který zčistajasna vypukne, aby během krátké chvíle vyprchal?“

JAK ZATOČIT SE ZUBNÍM KAZEM A JEŠTĚ PŘITOM UŠETŘIT?

Zdraví začíná v ústní dutině, to je mnohokrát potvrzený fakt, který je navzdory zdravotnické osvětě, stále opomíjen. Stomatologové nás nabádají k pravidelnému čištění zubů, to by mělo dostatečně chránit chrup před poškozením. Ale ještě předtím, než dospějeme k názoru, že dentální hygiena je pro zachování zdravého chrupu nezbytná, je dobré vědět, co je nejčastější příčinou všech zubních potíží?

ELIXÍR ŽIVOTA V PODOBĚ VITAMINŮ

Náš svět byl stvořen na základě oboustranné závislosti, tuhle nepřehlédnutelnou součinnost pozorujeme ve všech důležitých oblastech každodenního života, projevuje se u nejmenších ale i u nejvyšších živočišných organismů. Jakmile v přírodě vyhyne nějaký živočišný druh, může to vést až k ohrožení či zániku jiných živočišných druhů.

Z ČESKA SE STAL JEDEN VELKÝ ALERGEN!

Jaro je jedno z nejhezčích ročních období, neboť jde o dobu rozpuklých květů a hřejivého slunce, je to čas barev i vůní, lásky a míru. Vzpomeňme na Karla Hynka Máchu, významného českého básníka, který vystihl nádheru jara a napsal o něm slavnou lyrickoepickou skladbu Máj. Ovšem kdyby se tento romantik a poeta zcela hypoteticky přenesl v čase do současnosti, dokázal by vůbec napsat tak poutavé dílo jakým byl zmiňovaný Máj? Nalezl by tento básník a prozaik v dnešní krajině zavánějící borový háj či tichý mech, anebo rozkvetlou zeleň, jež v dálce v bledé jasno splyne?

Stránky

Top