ZDÁNLIVÁ MÝLKA O MIMOZEMŠŤANECH A UFO (1)

Japonská královská rodina dokonce odvozuje svůj původ od nebeských bohů, kteří sem přišli na Zem. Existuje ale mnohem více takových příkladů, kdy se královský původ odvozuje od bohů z hvězd. Na první pohled to vypadá tak, že se budu opět vracet k mimozemšťanům, ale nebude tomu tak! Připomenu na začátku zmiňovaného Alberta Einsteina, protože právě tento velikán světové fyziky, dokázal to, že nic není nemožné! Pro krátké připomenutí uvádím znovu, Einstein ve své obecné teorii relativity popisuje, že jakýkoliv objekt s vlastní hmotností zakřivuje „časoprostor“, ve kterém se nachází, a toto zakřivení se projevuje jako gravitace. Jednoduše řečeno, díky této speciální teorii relativity, Einstein ukázal, že v budoucnosti v jistém smyslu lze cestovat bez problému časem.

OCHRANNÝ ŠTÍT ZEMĚ VYTVOŘENÝ ZA POMOCI CHEMTRAILS!

Lidský mozek je využíván z nějakých deseti až patnácti procent, DNA je dokonce používáno pouhými dvěma procenty, co však dělá ten nevyužitý zbytek, nikdo dodnes neví! Je v nás zřejmě něco mimozemského, náš záhadný mozek je toho naprostým důkazem. Kdybychom dokázali využít kompletní kapacitu našeho mozku, asi bychom se nestačili divit tomu, co bychom pak všechno dokázali. Pojmy jakými jsou, telepatie, telekineze, teleportace nebo i šestý smysl, by nepatřily již víc do kategorie scifi příběhů. Nadpřirozené schopnosti člověka byli kdysi v dávném středověku systematicky potlačovány.

HROZÍ ČESKU NEDOSTATEK ZÁKLADNÍCH POTRAVIN?

Místo toho, aby se do naší země dovážely výhradně jen ty netradiční (nepěstované) zemědělské plodiny (olivy, pomeranče, banány, exotické koření atd), začalo se sem nekontrolovatelně importovat téměř cokoliv, a navíc za ceny, kterým nemůže méně dotovaný český sedlák (zemědělec) konkurovat. Argument, že toto umožňuje evropský zemědělský trh, je zcela scestný nebo lépe řečeno nepravdivý názor, podívejme se proto, jak to vypadá v jiných členských zemích EU.

CESTOVÁNÍ NAPŘÍČ VESMÍRNÝM PROSTOREM!

Ať tak či onak, této neznámé moci vděčíme za náš život vezdejší, na to bychom neměli zapomínat! Pokud tato tajemná (Moc) drží nad námi ochrannou ruku, nemůže člověka ani celou tuto nádhernou biosféru nic katastrofálního postihnout! Pohlédněme zpět do minulosti a vzpomeňme na to, kolikrát již proletěl v těsné blízkosti Země tzv. smrtící asteroid, který mohl kdykoliv a hlavně zásadně ovlivnit náš svět, resp. „tuto modrou planetu“. Musím podotknout, že za dob člověka se tak nikdy nestalo, protože to už by jsme o člověku, ale i o nás samotných, hovořili pouze v minulém čase a navíc v prostředí věčné nicoty.

Stránky

Top