ZAMYŠLENÍ NAD ANDĚLSKÝMI BYTOSTMI

Ve městech i na vesnicích, se setkáváme s okřídlenou postavou anděla, který na nás vzhlíží ze všech významných budov, tj. kostely, radnice, divadla, ale i z reklamních poutačů, knih či filmů, apod. U nás tuto postavu nejvíce proslavily filmové pohádky, kde se to různými andělskými tvory jen hemží. Avšak po celém světě neustále přibývá očitých svědků, kteří připouštějí osobní zážitek s těmito nebeskými bytostmi. Musíme si však položit stěžejní otázku - jsou andělé v našem světě skutečně přítomní, nebo jde v tomto směru o tzv. kolektivní klam?

JSOU LIDÉ POTOMCI ANDROIDŮ?

„Neuvěřitelné se stává někdy realitou, neboť, realita je v mnohých ohledech vážně neuvěřitelná!“
Živé organismy musí splňovat tři základní kritéria – tj. vykazují látkovou výměnu (metabolismus), jsou dráždivé, reprodukují se za účelem růstu a uchování předchozích generací. Kybernetický organismus - představuje spojení organických a mechanických částí, jde o syntetickou formu života, která se odlišuje od biologické, především svou potlačenou či zcela chybějící vůlí.

MINULOSTI NELZE UNIKNOUT

Jestliže známe dobře svou historii, nevyhnutelně dospějeme k názoru, že se vše pořád točí kolem dokola, což nás upozorňuje na vznik nového fyzikálního zákona, který bych výstižně pojmenoval jako časovou reprodukci. Slovo dokola, čili ''kolo'' není v tomto kontextu náhodné, neboť starověké národy považovaly kruh, za symbol jednoty a absolutna, za znamení času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života.

CO BY MĚLA OBSAHOVAT DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA?

Lékárnička v dnešní době patří mezi základní vybavení každé rodiny, slouží pro případ onemocnění či poranění v domácích podmínkách, mnohdy může pomoci u náhlých zdravotních stavů, například - zvýšená teplota, zácpa, průjem, kašel, rýma, aj. Podle zdravotníků by měla obsahovat tyto základní pomůcky a léčiva, tj. – teploměr, roztok na dezinfekci kůže, lék proti překyselení žaludku, lék proti průjmu, lék na snížení teploty, léky k vypláchnutí očí, léky na alergii, ušní kapky, nosní kapky, elastické obinadlo.

Stránky

Top