ANTIBIOTIKA, LÉK NEBO JED?

Kdo by si kdy pomyslel, že léčiva, která nás doposud chránila před nejrůznějšími chorobami, budou někdy v budoucnu představovat ještě větší rizika, než nemoci samotné! Všechno se vším souvisí, to lze také tvrdit o penicilinu, který nepochybně po jeho zavedení do lékařské praxe ovlivnil pokrok lidstva...

VĚČNÁ HÁDANKA O ATLANTIDĚ!

Historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsané někým, kdo přitom nebyl. Tento citát nás nutí zamyslet se nad tím, jaký smysl má bytí člověka, který o sobě hledá vše, co se mu kdysi vytratilo neznámo kam, aby dnes mohlo být znovu objeveno. Jestliže lidstvo v tomto pátrání po své minulosti nedej pán bůh selže, skončíme pak navždy v propadlišti dějin, odkud již není návratu!

STIMULUJE HUDBA LIDSKÝ MOZEK?

Svět, v němž žijeme, nás obklopuje negativními vlivy, neboť v této realitě postrádáme všeléčivé ticho, klid a vnitřní spokojenost. Došlo k vykolejení zaběhnutého planetárního systému, který po milióny let, udržoval zdejší život v dokonalé rovnováze. Také byla narušena důležitá harmonie životního prostředí, jenž ze všeho nejvíc oslabila psychiku člověka, který se sám sobě stal katem!

JAK DNES FUNGUJÍ KOSMICKÉ HODINY?

Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Tento Einsteinův citát stále vyvolává hlubší zamyšlení nad tím, co stojí v pozadí za touto všeovlivňující a hlavně nesmrtelnou veličinou času? Je nepochybné, že veškeré změny zde na Zemi probíhající, jsou kontinuálně řízeny časovou jednotkou, která je esencí zrodu života, ale také kapkou jedu ohlašující jeho zánik.

Stránky

Top