Očima optického klamu

Realita dneška je doopravdy taková, že kupujeme pod vlivem televizního diktátu (reklamy), pouze takové produkty, které se vyskytují v pravidelném čase na TV obrazovce. Na tyto výrobky pak nahlížíme, jako na tzv. značkové zboží. I když je velice sporné, co je to vlastně značkové zboží!?

GLOBÁLNÍ STMÍVÁNÍ VE SVĚTLE PRAVDY

Každá lidská bytost hned po porodu, spatří zázrak všudy přítomného světla, které prostupuje přes všechny části oka (rohovka, čočka a sítnice). Světlo je tedy nepochybně tím prvním elementem, které vytváří téměř všem živočichům ducha přítomnou realitu. Lze na něj nahlížet jako na projektor pohyblivého obrazu, navíc je zdrojem existenčního bytí pozemského života. Co je to světlo?

KOMU VADÍ BYLINKY?

Dokud bylinky svou přirozenou silou uzdravují člověka, nelze nikdy pochybovat o tom, že živočišný druh Homo sapiens, je pokrevním potomkem moudré matky přírody! Předpokládám, že většina lidí zná nějakou léčivou bylinu, která v případě nečekaných zdravotních problémů, dokáže svým účinkem vyzrát jak nad nemocí, tak i špatnou depresivní náladou...

KDO OVLÁDÁ INTERNET?

V letošním roce jsme se stali nečekanými svědky neobvyklých útoků, které bychom mohli přirovnat až k sci-fi válce, odehrávající se kdesi v budoucím čase. O kybernetickém způsobu boje se přesvědčily nedávno také české servery, které se rázem ocitly pod těžkou palbou hackerských agresorů. Současná civilizace již dávno nevede války, tak jako dříve na bojovém poli, ale na fiktivním území počítačových simulací, které kupodivu vykazují větší zastrašovací potenciál, než-li zbraně hromadného ničení. Toto je zásadní mezník v dějinách lidstva, který ohlašuje příchod nové éry v tomto 21. století!

Stránky

Top