DR. M. T. KESHE A VIZE NOVÉ BUDOUCNOSTI 2

Z dôvodu veľkej zaneprázdnenosti pána Kesheho a toho, že tento rozhovor bol robený počas pracovnej doby, mali sme tento krát k dispozícii iba 45 minút. Preto sme sa snažili do tohoto času vtesnať čo možno najviac otázok, ktoré nám osvetlia pozadia vecí, ktoré sa stali a stanú V tomto videu sa dozviete okrem iného prečo Keshe Foundation už viac neoznamuje dopredu to, ako sa veci vyvíjajú a ich dohodnuté stretnutia s vládnymi predstaviteľmi. Prečo bola zrušená verejná prezentácia naplánovaná na 14. 12. Aká významná zmena pre Keshe Foundation sa udeje 15. 12.

SÚ VYNÁLEZY "KESHE FOUNDATION" HROZBOU PRE FARMACEUTICKÉ FIRMY, ENERGETICKÉ SKUPINY A ROPNÝ PRIEMYSEL? ODPOVEĎ JE: NIE!

Môžu sa stať bohatšími za pomoci a kvôli týmto technológiám, tak ako sme vysvetlili krajinám bohatým na ropu a pochopili ako budú profitovať touto novou technológiou. Sme hrozbou energetickým skupinám? Nie: môžu byť viac zapojené a stať sa viac efektívnymi ak pochopia našu prácu. Sme hrozbou pre farmaceutické spoločnosti? Títo ľudia budú benefitovať viac s prácou cez naše nové technológie viac než sa im mohlo kedy snívať. Nie sme tu na to, aby sme s niečím takýmto súťažili.

KESHE: Výukový program od 1. 12. 2012

1. Medzinárodná výuka
Od 1. 12. 2012 vstupujeme do ďalšej fázy učenia pre svetové vlády, ktoré to akceptovali a pridali sa, alebo sa pripravujú sa pripojiť do programu vesmírnej lode programu Keshe Foundation. Prvé učenie vedcov svetových vlád začína dnes na vyžiadanie niektorých vlád, ktoré dostali USB kľúč obsahujúci celé technologické informácie.

Stránky

Top