TO, ČO NÁS SPÁJA

    

Propůjčoval kámen mudrců nesmrtelnost?

Kámen mudrců, hvězdný prach, elixír života, ormus, mana a ORME – to vše jsou výrazy pro jedno a to samé – bílé práškové zlato. Poslední název ORME je akronymem pro „Orbitally Rearranged Monoatomic Elements” (orbitálně přeskupené monoatomární prvky). V 80. letech 20. století s ním přišel vědec David Radius Hudson.

VELKÉ TAJEMSTVÍ

Když jsme ve „Zrodu Králů Grálu“ hovořili o atributech skupin jednomocných kovů zlata a platiny, nebylo tomu tak dlouho, kdy byl potenciál těchto ušlechtilých kovů prohlášen za kandidáta pro palivové články šetřící životní prostředí. Podrobněji jsme se zabývali vlastnostmi podivných látek ve formě bílého prášku, vykazujících odolnost vůči přitažlivosti, a jejich dalších vlastnostech jako supravodivost a schopnost doslova zakřivit časoprostor.

Top