Krst knihy PRAVDA O VELESTÚRE

Čo: 

Je to najpodrobnejšia kniha o problematike Velestúru, ktorá dosiaľ vyšla. Aká je pravda o najzáhadnejšom nápise na Slovensku? Prečo ho niektorí naši historici spochybňujú? Ako a prečo to všetko bolo? Kto nám chce odoprieť našu históriu? Úplne nové a objavné vysvetlenie! Autor čitateľov detailne oboznamuje čitateľov s históriou nálezu i stavom výskumu v súčasnosti. Objektívne uvádza všetky dosiaľ známe poznatky. Kde sa skrýva tajomný a slávny Velestúr? Kto, kedy a ako objavil neznáme epigrafy nad Kremnicou? Čo hovoria staré ľudové povesti?

Festival svetla a tieňa 2016

Čo: 

2. ročník medzinárodného festivalu

Otvorenie festivalu
spojené s losovaním kupónov a odovzdaním cien
Námestie SNP, 30. septembra o 19:30

Svetelné projekcie
30. septembra a 1. októbra od 19:30 do 23:00

ROZTANCOVANÉ SVETLO
Vystúpenie tanečníkov UFS Mladosť, ZUŠ J. Cikkera a sólistov umocnené hrou svetla a tmy
Prekvapenie na rôznych lokalitách festivalu

Námestie SNP

Stránky

Top