ENERGIA ŽIVOTA – medzinárodná konferencia

Čo: 

Piatok 1. 4.
slávnostné otvorenie, prednáška Valery Uvarov

Sobota 2. 4. Deň venovaný pyramídam v Bosne a Hercegovine
prednášky: Klaus Dona, Janez Pelko, Martina Turiničová, Semir Osmanagich, Peter Staněk

Nedeľa 3. 4. Deň venovaný slovenským a českým pyramídam
slávnostná ceremónia na hrade Devín, prednášky: Martina Turiničová, Hana Sar Blochová, Jaroslav Růžička, Valery Uvarov, slávnostné ukončenie

SLÁVNOSTI ZIMNÉHO SLNOVRATU

Čo: 

Čo sa bude diať - časový rozvrh:
14. 00 Výstava umeleckých a úžitkových novodrevných výrobkov a predaj diel, ktoré vychádzajú z pôvodnej kultúry (novodrevné odevy, hudobné nástroje (píšťaly, fujary, doby...), kované diela, ozdobné predmety, hudobné a písané novodrevné diela, prírodne vypestované potraviny a semená...
dielne:
(prebiehajú súčasne)
Výučba divotancov: koliesko

Vŕtanie píšťal

Maľovanie svárg na papier a plátno (aj pre deti)

15:00 Cesta koncovky --- spoločné rozjímanie --- svargové kruhy (prineste si koncovku C)

Stránky

Top