ALCHÝMIA ŽENY = prebudenie síl tvojej skrytej bohyne

Čo: 

Všetky dávne staroveké mystéria učili, že každá žena predtým, než dozrie v magickú bohyňu plne využívajúcu svoje kvality a poznanie - musí prejsť skúsenosťami cez svet tieňov - bolestí, smútkov a trápení. Cez ne sa dotkne protipólovej temnoty duality a zároveň tak má šancu očistiť nespracované skúšky celého svojho rodu. Inak v nej tieto prebývajúce nespracované negatívne emócie tvoria silný magnet príťažlivosti a vracia jej do vzťahov stále rovnaké skúšky jej predkov.

Meditačný moderný koncert Michelle & SUVE: TAJOMSTVO ŠŤASTIA

Čo: 

Čo nám bráni byť šťastní

Neustále od ľudí počúvame, koľko nešťastia je vôkol nás. Je tu však toľko nádherných vecí k prežitiu, javov k skúmaniu, okamihov čakajúcich na ich radostné precítenie... ako to, že tie ľudia nevidia? Pozorovaním ľudí, počúvaním ich problémov a prežívaní ich bolestí na to raz určite všetci prídeme...

Stav byť šťastný, či nešťastný vlastne nezávisí od vonkajších okolností, ale od nášho vnútorného vnímania, od našich vlastných postojov a od schopnosti cítiť.

Stránky

Top