Interview s 'Henry Deaconom', fyzikom z Livermore 7

Henry pri jednej príležitosti vykonal nejakú prácu pre NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a práve tam sa dozvedel o tom, čo nazýva “druhé slnko”. Je to masívny astronomický objekt, ktorý je na dlhej, eliptickej dráhe okolo nášho vlastného slnka, na naklonenej rovine k ostatným planétam. Teraz sa približuje a spôsobuje rôzne rezonančné efekty na našom slnku. Malá skupina v rámci NOAA si je vedomá, že toto je príčinou otepľovania všetkých planét, nie len Zeme. Táto informácia je tajná, ale známa mnoho rokov.

James: WingMakers Interview 5

Zem je súčasťou tejto novej transparencie. Príroda si už obliekla toto nové rúcho a nosí ho hrdo, ale ľudia to nespozorovali kvôli nedostatku vnímania našich programov. Bude to však sčasti práve Príroda, skrze ktorú sa ľudská rodina prebudí, a Zem sa pripravuje na túto možnú eventualitu. Keď sa tak stane, nebude to preto, že Zem je pomstychtivá, alebo že Boh pracujúci skrze Zem jej dáva Svoj hnev. Je to Zem/Príroda vlastným spôsobom vyjadrujúca svoju novú transparenciu a expanziu.

James: WingMakers Interview 4

„Wholeness Navigator“ čili „Navigátor Celistvosti“ – Toto je jeden z prvků „HMS“, který má za úkol u lidského jedince aktivovat původní hledání boha v kontextu celistvosti, shody, jednoty a rovnosti. Někteří lidé se celý život věnují tomuto pátrání, jelikož to v rovině podvědomí cítí jako povinnost, neb se tím mnohdy snaží naplnit očekávání svých blízkých. Častou motivací také bývá podprahově potlačený pocit viny. „Původní režim Navigátora Celistvosti“ byl nedávno obejitý resp. prohlouben skrze nástroj „GMS“ - Zatímco je „Navigátor Celistvosti“ stále artefaktem „HMS“ nabízí velmi falešnou a iluzorní cestu k osvobození. Více o tomto problému sdělím později.

James: WingMakers Interview 2

Otázka č.1 od „Project Camelot“: Jak dalece je příběh WingMakers pravdivý anebo založen na konkrétních faktech?

Odpověď od Jamese: Pozemské události v příběhu WingMakers jsou odvislé od techniky, která se nazývá „smyslová bilokace“ - „Sensory Bi-Location“ (SBL), která je podobná tomu co lidé někdy nazývají „remote viewing“ (dálkové vidění). Tyto události vycházejí s mých vyšetřovacích metod ve chvíli, kdy jsem používal tuto techniku. To se konečně týká i „ACIO“, Incunabula, Illuminátů, mnohých „ET“ atd. Tyto elementy pak byly upravené do jmen, identit a konkrétních lokalit, tak aby se spojily s mytologickým příběhem WingMakers a přitom si konkrétní organizace o které se v příběhu opírám, ponechaly své krytí. Od samého počátku jsem neměl v úmyslu nějak odhalit tyto organizace anebo jejich pochybné programy, nicméně jsem si byl vědom, že se objeví velké množství různých konspiračních teorií právě od těch, kteří si nejvíce přejí odhalit skutečnou pravdu. Kosmologický rozsah příběhu je mytologický, zatímco více či méně pozemské elementy událostí obsažené především v rozhovorech s dr. Nerudou jsou založené na mých zážitcích s technikou „SBL“.

Stránky

Top