Riešenie je v pochopení

Práce nie je dostatok. Peňazí nie je dostatok. Pretekáme sa. Súťažíme. Cítime sa vyšťavení. Zmorení. Aj keď nič nerobíme. Veľa jeme a sme z toho unavení. Cítime sa chorí. Zvalíme sa pred telku. Niečo akoby nás stále vyciciavalo, oslabovalo nás. Robí nám dobre, keď druhých ponížime, vysmejeme. Využijeme. Keď druhému vezmeme silu, nadšenie. Keď niekomu pokazíme dobrú náladu. Stále sme ale slabí. Znelo by to, ako by životnej sily vo vesmíre nebol nedostatok, keď si ju všetci navzájom kradneme. A stále nám chýba.

Zimné sviatky a rovnováha

Obdobie Vianoc je prelomom. Je to prelom starého a nového, prerod v kruhu života, prerod v kolobehu. Staré umiera a mladé sa rodí. Práve zimný slnovrat je začiatkom, zrodením nového roka. Čas predvianočný je časom očisty od zlých síl. Tieto zlé sily nie sú žiadne príšery, sú to duchovné bytosti – sú to napríklad myšlienky.

Očista vodou

Voda je v nás. Vo všetkom živom. Voda spája, dáva život. Múdri ľudia hovoria, že sama je živá a dokonca má pamäť – teda ak je v prirodzenom stave a nie v umelom. Ak prúdi – a nestojí v PET fľašiach, či vodovodných trúbkach. Cítim, že voda má schopnosť poberať životnú silu, nasávať, uskladňovať. Je schopná vstrebať a uskladniť do svojej štruktúry pocit, silu. Známe sú fotografie od jedného Japonca, ktorý ukázal, ako sú vodné krištáliky schopné zobraziť silu slov, kladné, ladné slová vytvárali pravidelné nádherné obrazce, kým slová ako „vojna“ vytvárali obraz zmätku.

Stránky

Top