Aká stará je Sfinga? (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 5)

Na pripomenutie skutočnosti, že pradávne bytosti tohto sveta boli možno viac vyvinuté ako si o nich myslíme, pozrime sa teraz na niečo celkom iné. Pozrite fonetický preklad básne v Sanskrite. Myslím, že tento preklad bol uverejnený v jednom článku časopisu Clarion Call začiatkom osemdesiatych rokov. Pod textom v Sanskrite je slovenský preklad.

Zhromažďovanie anomálií (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 4)

Táto kresba je vskutku zvláštna. Informácie v nej pochádzajú z knihy o Síriu, The Sirius Mystery (Mystérium Síria) od Roberta Templeho. Dozvedel som sa, že mal desať až dvanásť rôznych objektov, z ktorých si mohol vybrať, pričom všetky by viedli k rovnakému záveru, ale z úplne iného uhla pohľadu. Som rád, že si vybral práve tento, pretože sa týka ďalšej stránky toho o čom budeme rozprávať.

Vyššia, všetko zahŕňajúca Realita (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 3)

Ďalší prvok na ktorý sa sústredíme má veľa mien, ale v súčasnosti sa zvyčajne označuje ako vyššie ja. V realite vyššieho ja existujeme okrem tohto sveta aj v iných svetoch. Je toľko dimenzií a svetov, že to takmer prekonáva ľudskú predstavivosť. Tieto úrovne sú veľmi zvláštne a matematické vzťahy, odstup a vlnové dĺžky v nich a medzi nimi sú rovnaké ako vzťahy v hudobných oktávach a v iných aspektoch života. Ale teraz je vaše vedomie, patriace do tretej dimenzie, pravdepodobne odtrhnuté od vašej vyššej stránky a tak si uvedomujete len to čo sa odohráva tu na Zemi.

Ako pád Atlantídy zmenil našu Realitu (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 2)

O niečo menej ako pred 13 000 rokmi sa v dejinách našej planéty udialo niečo veľmi dramatické, niečo čo sa chystáme podrobne preskúmať, pretože to čo sa stalo v minulosti, ovplyvňuje teraz každý aspekt nášho života. Všetko čo každodenne prežívame, vrátane špeciálnej techniky ktorú používame, prepukajúcich vojen, jedál ktoré jeme a dokonca spôsob akým vnímame život, je priamy dôsledok určitej postupnosti udalostí, ktoré sa udiali na konci éry Atlantídy. Následky týchto dávnych udalostí úplne zmenili spôsob ako žijeme a interpretujeme Realitu.

Stránky

Top