Sny o UFO

Sny a naše téma - UFO a mimozemšťané - mají mnoho společného. Už prostě jen proto, že se nám o nich zdá. Vstupují do našich snů a my se s nimi nějak musíme vypořádat. Stav snění a polospánku je nejvhodnější pro kontakt s vyššími světy, a tak nám poskytuje mnoho materiálu k zamyšlení. Vybrané sny, kde figurují létající objekty a bytosti z vesmíru, uvádím na konci článku pod čísly 1-32. Texty snů jsem sebral z různých zdrojů z internetu a knih. Odkazy na zdroje jsou na konci článku.

Anorganické bytosti a jejich vliv na člověka, ochrana před ovládáním II.

V minulém díle jsme si pověděli, že lidé mohou upadnout do pastí nastražených anorganickými bytostmi. Jedná se o pasti vědomí určené pro zachytávání a odebírání životní síly, vůle, energie myšlení a pozornosti. Nízké bytosti astrálu způsobují různé závislosti, stavy nálad, psychické poruchy, negativní emoce, ponoukají člověka k různým typům chování, umocňují v člověku jeho špatnou stránku, zvyšují agresivitu apod. Zejména duchové závislostí, např. na jídle, alkoholu, televizi, drogách, jsou v našem světě velmi častými souputníky. Vyšší stupeň tvoří ovládání vědomí a příživnictví přímo na osobnosti jedince. Osoba, která se ztotožní s vůlí mága, skrze zmiňované návnady a protislužby, přijímá jeho energii a ten může implantovat své vědomí do onoho člověka. Postižený přebírá energii cizího vědomí a považuje ji za vlastní a to je zakomponováno do jeho osobnosti. Později, když se v lepším případě dotyčnému podaří se osvobodit a odpojit, cítí, někdy velmi intenzivně, že jakoby "umírá", část jeho já "mizí" a on "ztrácí kus sama sebe".

Anorganické bytosti a jejich vliv na člověka, ochrana před ovládáním

Rozumíme jimi bytosti, které nemají svůj vlastní zdroj energie a musí ji získávat z okolních zdrojů. Většinou mají nehmotnou podobu, mohou se však projevit i tělesně. Lidé jsou jimi obklopeni a různě se na ně mohou napojovat a ony na ně. Anorganické bytosti nemohou nic vykonávat samy a mohou pouze využívat lidských bytostí a svého vlivu na ně. Interakce s nimi může mít podobu spolupráce, kdy člověk dostane od bytostí něco výměnou za část své energie, ale mnohem častěji je člověk pod vlivem negativních bytostí bez jeho vědomí a dostává od nich jen tolik, aby dál produkoval energii stravitelnou pro ony bytosti. Člověk pod vlivem temné astrální bytosti je veden k produkování energie strachu a nenávisti, podezřívavosti a nedůvěry. Jedná se o energetický obchod, kdy bytost poskytuje jedinci zážitky a on produkuje strach jako potravu. Tak se děje na úrovni emocí.

Osiridova země

Zájemcům o Egypt a obecně historii doporučuji tuto knihu od S. Mehlera. O zemi, kterou si myslíme, že dobře známe, je zde vyprávěno úplně novým způsobem. Místo ortodoxních egyptologů zde podává výklad o dávné civilizaci nositel tradiční moudrosti Abdel Hakim Awayan a jsou zde předkládány myšlenky badatelů jako je Ch. Dunn nebo D. Melchizedek. "Domorodé učení prezentované v této knize je v souladu s trendem, který nastal v posledních padesáti letech minulého století a pokračuje i ve století dvacátém. Na všech kontinentech zeměkoule se objevují domorodí ochránci moudrosti a zveřejňují ústní tradice a historii, která byla uchovávána v malých semknutých kruzích zasvěcenců. Všichni tito učitelé", píše Mehler, "naznačují, že nastal čas k rozšíření uchovávaných příběhů, neboť se blíží konec jednoho velkého cyklu a je nezbytné všem lidem sdělit domorodou moudrost a poznání, aby se tak mohli připravit na nadcházející změny."

Stránky

Top