Kdo jsi?

Víš to? Nemyslím teď, kým bys měl nebo chtěl být. Nepotřebuji slyšet odpověď, že jsi člověk, který se snaží být… Zajímá mě, kým se cítíš být. Proč jsi tady? Bez jakýchkoliv přívlastků. Bez tohoto uvědomění, bez tohoto sebe-vědomí může být tvůj život jen stěží naplněný a šťastný. Myslím skutečně, upřímně, čistě, vyrovnaně a pokorně šťastný.

CESTA: Kulička strachu a pečené brambory

Sedím v kanceláři za šedým stolem. Bolí mě břicho. Je to jedna z těch velkých kanceláří, kam se vejde spousta lidí. Naštěstí jsem vedle okna, i když často hledím na stěnu z vlnitého plechu. Sedím čelem k průzoru, který směřuje do vedlejší velkokapacitní kanceláře. V téhle firmě jsem už dvanáct let. Žaludek mě bolí čím dál víc. Vystřídal jsem tři takové podobné kanceláře. Zezačátku jsem bojoval. Hledal jsem v práci smysl. Hledal jsem v ní naplnění. Měl jsem za to, že se v práci musím realizovat. Že práce je pro mě všechno.

Stránky

Top