Proč je tvůrčí energie tak důležitá

Jsme nevědomě pasivní. Ve srovnání s tím, kým vším bychom mohli být, kdybychom jenom věděli, co všechno je v našich silách, jsme pasivní. Jsme uvězněni v našich skromných, neútulných životech v bezvědomí. A to doslova. Všichni do jednoho společně toužíme po pocitu, když se naše tělo naplní radostí a štěstím. Ten pocit ale stále hledáme zmateni ve svých popletených touhách a mylných uspokojeních tam, kde jej nelze najít. A pokud ano, pocit je těkavý a za krátkou dobu vyprchá do neznáma.

Reálné možnosti uchovávání (vlastních) potravin

Ve svých zahradnických úvahách jsem objevil náznak pochybností, co když všechnu tu vypěstovanou zeleninu či ovoce nebudu schopný zkonzumovat nebo vyměnit za zahradnickou komoditu, kterou sám pěstovat nebudu. Přece to nenechám zkazit. Všechnu tu nádhernou a výživnou biozeleninu a lahodné a zdravé bioovoce. Tuto otázku jsem otevřel vůči univerzu a odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat.

Můj život je peklo!

A peklo to bude dokud:
1) Nepřevezmeš zodpovědnost za vlastní život (základním tvůrčím kamenem je tvoje vlastní myšlenka)
2) Budeš hledat příčiny vlastní nespokojenosti všude kolem sebe a ne v sobě (problém vzniká uvnitř nás a ne vně kolem)
3) Nezačneš mít ráda sama sebe (bez lásky k sobě nelze skutečně milovat někoho jiného)

Stránky

Top