Nezodpovědní

Dostaly se mi do rukou články o tom, jak je Česká republika smetištěm Evropy. Jak čeští obchodníci skupují v západoevropských skladech nekvalitní potraviny za minimální ceny a úspěšně je u nás prodávají za absurdně nízké ceny, čímž se stávají bezkonkurenčními pro lokální výrobce a pěstitele. Bezesporu. Je to fenomén, který naplňuje regály v obchodních řetězcích a „krmí“ naše žaludky. Stěžujeme si, nadáváme ale stále nakupujeme potraviny s nejnižší cenou. A vůbec si neuvědomujeme, že to všechno je možné jenom díky nám.

Breathariáni - proroci dnů budoucích

Dovolím si malou úvahu. Nejde o dogma. Pouze úvaha, či zachycení myšlenek. Jistě jste si v posledních dnech všimli nevídané smrště článků, filmů, rozhovorů a přednášek na téma breathariánství, žití ze světla atp. Zaujala mě jednak intenzita informací týkajících se stejného fenoménu a také breathariánství samo o sobě. Jak je možné, že lidské tělo najednou, z ničeho nic, nepotřebuje k životu jídlo.

Náš život jsou naše...

Až dnes jsem poznal nezbytnost uvědomění, že jediné, na čem skutečně v našem životě záleží je úhel pohledu. Díky energiím přicházejícím na Zem v současné době a díky mému ochránci Saturnovi a díky boží síle (děkuji!), jsem měl tu možnost pocítit rozdílnost vnímání jedné a té samé situace pod rozdílnými úhly pohledu ve velmi krátkém časovém úseku, díky čemuž jsem si uvědomil, jak zásadní tohle téma je. Je to tak jednoduché ale zároveň je poměrně složité s tím něco udělat.

Dobří lidé všech zemí, spojte se!

Na různých duchovních a spirituálních serverech, stránkách či blozích se neustále zmiňuje přechod naší Země do vyšší dimenze. Její převibrování včetně zvýšení vibrací všeho, co je její součástí. Tudíž to znamená včetně nás, lidstva. Dozvídáme se jak je důležité zvyšovat své vibrace, pracovat na své duchovní stránce, nastoupit a dokončit svoji duchovní cestu a to většinou za pomoci prostředků jako jsou vnitřní světlo, láska v srdci, oddělení se od ega, neztotožňování se se svými emocemi atp.

Stránky

Top