Sled udalostí pokračuje...

Milí priatelia,
všetko má svoj začiatok i koniec.
Ešte pred nejakým časom by sme si nevedeli predstaviť rok bez príprav na SLNOVRAT.
Tie štyri festivaly znamenali a znamenajú pre nás veľmi veľa.
Je však čas venovať sa novým projektom, i tým, ktoré ostávali dva roky v úzadí...

MAGICKÝ LETNÝ SLNOVRAT

Jún je mesiac Slnka, otvára bránu k letu, dobe rozletu a výletov. Slnečný svit vrcholí, 21. júna nastáva letný slnovrat, najdlhší deň roka. Slnovrat je jav, kedy sa Slnko na svojej dráhe dostane najďalej na sever od rovníka a slnečné lúče dopadajú na obratníku Raka (23,5° rovnobežka severnej geografickej šírky) kolmo na zemský povrch.

PRESS KIT

Vážení zástupcovia médií,
srdečne Vás pozývame na letný festival výprav za poznaním SLNOVRAT-ZÁHRADA. Festival sa uskutoční 16. júna 2012 od 10.00-22.00 v Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Viac informácií na: slnovrat@cez-okno.net

POZVÁNKA DO ZÁHRADY

Motto: NÁJDIME PRAMEŇ, KTORÝ OČISŤUJE A POVZNÁŠA
Spiritualita a Umenie

Je niekoľko dní počas roka, ktoré môžeme smelo označiť za sviatky Zeme. Slnovrat je jedným z nich. Prvý ročník bol v decembri, atmosféra bola skvelá, no vznikol nápad usporiadať i festival sčasti pod holým nebom, aby sme si spoločne užili leto.
Srdečne vás pozývame:)

Stránky

Top