Jsou leylines obrazce otisky předchozích civilizací?

Libor Čermák | Při mé badatelské činnosti jsem na mapě nalezl několik tzv. ley lines obrazců. Mnohdy je mi vyčítáno, že tam spojuji památky různých kultur, jež spolu vůbec časově nesouvisely. Tímto však nabízím řešení. Samozřejmě, že je to jen hypotéza, která může i nemusí být správná. Ale jako taková má právo být vyřčena.

Stránky

Top