Souvislosti afrických havárií UFO

Libor Čermák | Afrika je pro nás stále ještě hodně tajuplný kontinent. A i zde je zaznamenáno několik zajímavých údajných havárií UFO. A i tady jsem nalezl minimálně jednu zvláštní geometrickou souvislost. Dovolte, abych nejprve se zmínil o jednotlivých případech, kde opět uvádím zdroje a případně další odkazy na mé studie, jež se oním případem také zabývají.

Věděli staří Egypťané, jak vznikl život na Zemi?

Libor Čermák | Staré egyptské kosmologie o stvoření světa mají hodně společných věcí s tím, co říká moderní věda o vzniku života a historii naší planety. Je to jen náhoda? Snad každý starověký národ má nějakou svojí verzi pověsti o tom, jak byl stvořen tento svět...

Je vesmír plný vody?

Libor Čermák | Voda, jak známo, je důležitá pro vznik života. A je jí ve vesmíru skutečně tak málo, aby bylo pravděpodobné, že tady na Zemi jsme jediný ostrov života ve vesmíru? Pokud bych byl zapřísáhlým odpůrcem existence mimozemského života, asi by každý objev většího množství vody ve vesmíru byla pro mne velice nepříjemná zpráva. To proto, že voda je základním předpokladem pro vznik života.

Znal faraón Šepseskaf Pythagorovu větu?

Libor Čermák | Byl posledním egyptským faraónem 4. dynastie. Nepostavil sice tak monumentální pyramidy jako jeho předchůdci. Když jsem si však zjistil rozměry jeho mastaby, nemůžu se nad něčím nezamyslet. Zakladatelem 4. dynastie egyptských panovníků je Snofru. Tomu se přisuzuje stavba hned několika egyptských pyramid. Kromě pyramidy v Medúmu, kterou dokončil po Hunejovi, postavil i dvě hlavní pyramidy v Dahshuru. Podrobněji jsem se jimi zabýval v článku Záhady pyramid v Dahshuru.

Stránky

Top