Pravda môže byť krutá... (rozhovor s Mariánom Fillom)

"Sme záujmovým neformálnym združením bez právnej subjektivity.
Nerobíme medzi sebou rozdiely na základe pohlavia, náboženstva, svetonázorového presvedčenia, spoločenského postavenia, povolania, školského vzdelania, ani na akomkoľvek inom základe.
Snažíme sa jeden druhému pomáhať ako vieme, a to nielen v otázke (ne)očkovania."

Prečo je dôležitá a potrebná slobodná voľba v očkovaní? (časť 1/3)

Skôr ako si povieme, prečo je dôležitá slobodná voľba v očkovaní, mali by sme sa zhodnúť na tom, čo je to sloboda a čo je to očkovanie, resp. čo je jeho účelom, čo je dôvodom, pre ktorý sa očkuje. V prvej (t.j. tejto) časti trojdielneho seriálu si teda posvietime na slobodu, v druhej časti na očkovanie a obranyschopnosť ľudského tela a v tretej časti sa konečne dostaneme k odpovedi na otázku z názvu.

Stránky

Top