Obrázok používateľa CEZ OKNO
BANSKÁ BYSTRICA

Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska – leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. História mesta sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osady Bystrice – zásluhou niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta prirodzene vytvorili hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti, stúpol význam osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto.

Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územno-administratívnym pomerom a začalo stavať na bankovníctve, školstve a turistike. Založením Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. V súčasnosti je Banská Bystrica hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Zdroj: http://www.banskabystrica.sk/, redakcia ďakuje Alfíkovi a Nueste za dobové fotografie

 


1904

 


1913

 


1927 - Stará nemocnica na Bánoši

 


1936 - Staré koryto Hrona

 


1937

 

1956 - Parčík pred Poliklinikou

 


1957 - Slovenka

 


1958 - Prior

 


1966 - Tu bude pamätník...

 


1966 - Tu bude lietadlo...

 


Radvaň - na kopci vidno Úsvit

 


 


Úchvatné PANORÁMY MESTA nájdete na tejto adrese

 

exkluzívne.cez.okno


Ak vlastníte podobné zábery z minulosti "svojho mesta",
podeľte sa o ne s našimi čitateľmi a mailujte na redakčný mail.

 

 

Súvisiace:

ZVOLEN
http://www.cez-okno.net/zvolen

 


 

Rubriky: 
jún 02, 2012 16:51 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

Top