Cesta ke svobodě – breathariánství a volné energie

Myslím, že velká většina lidí si víceméně nedovede představit, že by se současná společnost mohla výrazně změnit, samozřejmě s výjimkou hluboké krize či jiných katastrof, tedy změn k horšímu. Již nyní však existují reálné možnosti, které by život společnosti změnily k nepoznání, aniž by nutně muselo dojít ke katastrofám, krizím či násilným revolucím.

Hypotéza o průběhu transformace a přechodu na vyšší úroveň reality

V dnešní době se vyskytuje na internetu mnoho variací na téma transformace a přechodu na vyšší úroveň reality, nejčastěji se v textech uvádí pojem převibrování do páté dimenze. Podrobnější popis průběhu této změny k jejímu lepšímu chápání však není uváděn, a proto jsem se snažil vytvořit hypotézu, která by to srozumitelným způsobem vysvětlila. Za vhodnější a přesnější pojem než pátou dimenzi považuji pátou úroveň frekvence vibrací či pátý kvantový stav frekvence vibrací.

Strach – jedno z hlavních témat dnešní doby

Jsem si vědom, že na toto téma bylo už napsáno mnoho textu. Také jsem mu věnoval již dříve jeden článek. Přesto jsem uvážil, že dnešní doba je strachem natolik posedlá, že není na škodu si některé věci připomenout, zejména s ohledem na nové události minulé i očekávané. Přestože se slovo „strach“ tak často ve vlastních textech různých článků nevyskytuje (s výjimkou různých anket), obavy a bázeň ze všeho možného (a v nemenší míře i nemožného) se na nás valí téměř ze všech informací o současné a budoucí situaci.

Základní reakce na stres

Běžně je uváděno a velmi často zdůrazňováno, že ve stresové situaci jsou dvě základní lidské reakce jak ji řešit - útok nebo útěk (udeř nebo uteč). Obecně známé je pak, že z toho jsou vyvozovány příčiny mnoha civilizačních chorob vzhledem k tomu, že běžně takto stres již neřešíme. Tedy neřešíme ve velké většině případů stresovou situaci tím, že bychom udeřili či utekli. A protože látky, které si tělo při stresu vylučuje jako přípravu na boj či útěk nejsou potřebnou reakcí spáleny, ale v těle se hromadí a způsobují zdravotní problémy. Toto pojetí, tak jak je popisováno, je však značně nepřesné, či spíše značně neúplné.

Stránky

Top