Channeling s bytostí nazývanou GAIA (Země)

M: Zdravím tě Gaio. Mohu ti tak říkat? Je to tvé jméno?
G: Děkuji za navázání kontaktu. Na jménu tolik nezáleží, těch už jsem měla ve svém životě tolik a stále mám.
M: Jak se ti líbí české jméno Země?
G: Líbí se mi to spojení „ze mě“, ale vy tento pojem používáte v mnoha různých významech.
M: Neobtěžuji tě se svými otázkami?

Zahlcení mysli lidí i celé společnosti stále novými programy

Málokdo asi pochybuje, že současná doba je charakterizována víceméně neustálým stresem pro mnoho lidí a většinu společnosti na Zemi, minimálně její tak zvané západní části. Těch důvodů je samozřejmě více, ale v následujícím textu se budu věnovat jednomu faktoru, který často není zdůrazňován či dokonce ani zmiňován. Jsme zahlcováni nejen stále novými informacemi, ale i stále novými programy, což si často ani neuvědomujeme.

Nejen k Wingmakers

Skutečné poznání základních filozofických otázek, ale i otázek týkajících se současné situace lidstva se pomalu ale jistě začíná dostávat k poměrně širšímu okruhu lidí. Tato „pravda“ je samozřejmě trnem v oku těch, kteří nemají zájem, aby se lidé probouzeli, protože pak již není možno s nimi tak snadno manipulovat a ovládat je k prospěchu svému.

Překonání stagnace duchovního vývoje v současné době a hranice ega

Mnoho lidí, kteří se vážně zabývají prací na svém duchovním vývoji, se v současné době dostává do situace, kdy má někdy až silně neuspokojivý pocit stagnace. Nelze samozřejmě tvrdit, že důvody tohoto pocitu jsou u všech stejné, protože každý jsme zcela specifická bytost se zcela specifickou historií svého vývoje (nejen této konkrétní inkarnace), ale přesto existují určité společné charakteristické příznaky vztahující se na většinu. Cílem tohoto článku je poskytnout můj pohled na vysvětlení tohoto fenoménu a případně nabídnout i jisté možnosti změny tohoto stavu.

Stránky

Top