Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie

Knížka tato, jež jest výňatkem z díla obsáhlejšího, jest pouhou reakcí na živý zájem o esoterní prvky hieroglyfického písma egyptského. Vydána byla jako informativní příručka, nebo legenda k přiloženému slovníku a má sloužiti pouze k všeobecné orientaci v obrazovém písmě staroegyptském.

Hermetická sila bdelosti a premena necností na cnosti

Proti bdelosti človeka stojí arzenál klamstiev obsiahnutých v našom osobnom ja. Je v neustálom strehu pripravený klamať. Udržovateľom týchto lstí je sebectvo. Sebectvo je to, čo tvorí silu osobnosti a posilňuje ju všetkými možnými prostriedkami. Mnohé nižšie uvedené body majú i ďalšie odtiene, rovnako ako keď u seba odhalíme napríklad sebectvo, ktoré nespočíva iba v tom, že chceme všetko pre seba, môže sa preobliecť do šatu samoľúbosti, nedotklivosti, ctižiadostivosti.

Rozpoznanie vlastného živého pomeru k Bohu

„Ak dokážeš uviesť všetko, čomu ťa budem učiť, do života, postačí to, aby si prešiel púšťou, ktorá ťa očakáva. Poznáš ale i priepasť. Tá je skúškou vedomia a skúškou čistoty rúk všetkých, ktorí chcú prijať veci sväté.“
Či si prešiel púšťou, poznáš zo seba samého, pretože zdroj, ktorý nemá byť vyčerpaný, je iba v akosti tvojej túžby...

Neuplatňujme svoju osobnosť, ale vyššie zákony

Pierre de Lasenic ponúka vo svojej knihe "Hermetická iniciace martinismu" metódu vnútorného vzostupu, ktorá vedie k poznaniu a rozvinutiu skutočnej podstaty človeka. Považujem ju za dôležitú pomôcku pri sebarozvoji a práci na sebe, mnoho vecí mi totiž doplnila a slovne opísala to, čo dávno pociťujem. Jeho kniha hovorí jazykom praxe, nestačí ju však čítať. Ako on sám dodáva: „… pamätaj, že nestačí len to, že si pochopil, nestačí dobrá vôľa, nestačí všetko vedieť. Je potrebné jedno: plniť.“

Top