„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 11

V minulém dílu Experiment 10 jsme udělali první krok při stavbě pyramidy. Stavitel využíval obou známých technologií stavby, pokud je ještě nějaká neznámá, zatím nevíme. Pyramida stojí, nezbývá než jít po stopách, jak mohla vzniknout. Stavitel vybudoval lom, rampu z lomu, cestu k pyramidě, pracoviště pro výrobu geopolymerového substrátu a sušených cihel. Vybudoval základovou plošinu pyramidy. Potom začala stavba druhého a třetího stupně pyramidy. A už začaly velké problémy. Budeme sledovat, jak probíhala stavba chodeb. Uvidíme, jak se jednotlivé technologie jevily při stavbě.

Stratený svet pred našimi očami

Priatelia,
v prílohe Vám zasielam scan obrázkov. Niekto by povedal, že sa nejedná o drakov, avšak porovnaním tvarov tiel s inými živočíchmi tam žijúcimi je to zrejmé. Ani domorodci nepochybujú, že sa jedná o drakov. Tie tvory tam žili, o čom svedčia aj mnohé obrázky rytín, nájdené na kameňoch z ICA, ale o tom je iná kniha s obrázkami. (Na zadnej strane obálky knihy je obrázok draka na kameni z ICA...) Obrázky drakov boli aj motívmi, nájdenými na látkach, do ktorých boli pochovaní mnohí domorodci...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 10

V minulém dílu Experiment 9 jsme se seznámili se dvěma základními technologiemi, které Egypťané měli k dispozici při stavbě pyramid – těžbou v lomu nebo s využitím geopolymeru, pokud nebyla ještě jiná technologie, o které zatím nevíme. Obě technologie byly Egyptu blízké, dlouhodobě se používaly, proto se nabídla možnost k jejich kombinaci a vzájemnému doplňování. Kdo bude chtít, může se vydat na procházku se stavitelem, který nás provede stavbou, jak od začátku probíhala. Uvidíme, jak se jednotlivé technologie jevily při stavbě.

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 9

V dílu "Experiment 5" (http://www.cez-okno.net/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit...) jsme experimentem dospěli k poznání, že staří Egypťané dokázali vytvořit umělý kámen ještě před začátkem dynastického Egypta. Klademe si otázku, jestli toho Egypťané nevyužili ještě pro jiné využití, např. ve stavebnictví, sochařství. V dílu "Experiment 1" (http://www.cez-okno.net/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit...) jsme uvedli, jak se Velká pyramida nestavěla, dnes uvededme, jak se pyramida stavěla. Komu se bude chtít, může s námi sledovat postup stavitele, jak prováděl stavbu pyramidy.

Stránky

Top