Odpoveď je – Virtuálna realita!

Celé roky sa fyzici pokúšajú pochopiť zákony fyziky, ktoré vládnu na zemi a vo vesmíre. Prečo sa im to nedarí? Vždy keď sa zdá, že už prišli veci na koreň, objaví sa ďalšia prekážka. Je to náhoda? Alebo je to úmysel. Kvantoví fyzici, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou, že každá hmota je vo svojej podstate iba vibrácia určitého neznámeho druhu energie, ktorú nazvali Božskou časticou, nemusia byť ďaleko od pravdy.

„Chemtrails“ - nebeskí posýpači

Pamätáte sa ešte na časy, kedy ste bezstarostne ležali v páľave letného slnka na lúke a hľadeli na nádhernú modrú oblohu? Sem tam nebo preťalo lietadlo zanechávajúc za sebou dlhý žltý pás, ktorý sa po pár minútach rozplynul v atmosfére... Pozrite sa na nebo dnes. Vidíte to? Je to všade, stačí zdvihnúť za slnečného dňa hlavu a presvedčiť sa osobne. Celé stáda lietadiel križujú oblohu, zanechávajúc za sebou dlhé masívne línie.

Stránky

Top