Neale Donald Walsch: O LIDSKÝCH VZTAZÍCH

„Ve skutečnosti všechno, co o sobě víme a poznáváme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Z tohoto důvodu jsou vztahy posvátné. Veškeré vztahy. A někde v nejskrytějších hlubinách našich srdcí a duší tohle všechno víme. Proto po nich tolik toužíme - po vztazích, které by v našem životě něco znamenaly."

VELESOVA KNIHA - Sväté písmo Slovanov

„Byla vyřezána do bukových desek novgorodskými veleknězi v 9. století našeho letopočtu a je věnována bohu Velesovi. Tato kniha popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob „Praotců" (20 tisíc let př. n. l.), a rovněž od dob historických, za jejichž začátek je považován počátek 1. tisíciletí před naším letopočtem, až do 9. století našeho letopočtu."

William H. Kautz: CO JE INTUICE, ANEB...

Následující dialóg byl původně připraven jako pomoc advokátovi a kriminalistovi, kteří obhajovali v Kalifornii před soudem klienta obviněného z okradení bohatého muže a jeho zavraždění. Obviněný, vzdělaný učitel, se řídil radami přijatými z nefyzického světa...

Omraam Mikhael Aivanhov: IZIS BEZ ZÁVOJE

„Jedného dňa sa však objaví rytier, princ, krajší a čistejší než všetci ostatní, ktorému čarodejnica prezradila tajomstvo ako draka poraziť tým, že mu povedala o jeho slabej stránke - povedala mu, že je tu určitý moment, kedy je veľmi zraniteľný a vtedy ho môže premôcť a poviazať..."

Stránky

Top