Hvězdná brána pyramid 2

Bylo vůbec možné provádět rozumný výzkum Egypta, když nikdo nebyl schopen rozluštit písemná svědectví jeho minulosti?
Vědci se dlouhou dobu domnívali, že hieroglyfy jsou obrázkovým písmem, v němž každý znak má vlastní tajuplný význam. Pouštěli se pak do těch nejodvážnějších způsobů čtení. Skutečným klíčem k jejich rozluštění však byla velká černá čedičová deska, kterou vojáci nalezli při opevňovacích pracích v roce 1799 u vesnice Rosette (Fort St. Julien) v deltě Nilu.

VIDEO: Okom Boha Hóra 10 - Philae, ženský princíp

Dnes sa pozrieme na ostrov Philae, od staroveku zasvätený kultu bohyne Isis, ženskej sile, stvoriteľke spirituality v ženskej mysli a zamyslíme sa nad tým, prečo mali ženy v egyptskej civilizácii privilegované postavenie. Egyptský vesmír bol založený na páre. Na rovnocennom spojení maskulínneho a feminínneho princípu. Ich úlohou bolo vytvárať poriadok uprostred chaosu. Zdokonaľovať svet a neskôr ho zachovať na večné časy. Kňazi Hórovho oka vysvetľovali ľudu, že jediný Boh, ktorý je všadeprítomný, má svoju mužskú časť – múdrosť so všetkými informáciami a ženskú časť – homogénnu substanciu s nekonečnou láskou.

VIDEO: Okom Boha Hóra 4 - Kvet Života

Egypt je krajinou jedinej rieky. Níl prúdi v kľudnom rytme a zásobuje vodou vegetáciu na svojich brehoch, ktoré sú obklopené obrovskou púšťou. Je to najväčšia oáza v najrozľahlejšej púšti sveta. Okolitá krajina je prostá, ľahko pochopiteľná, jej zákutia vyzývajú k rozjímaniu. Všetky body horizontu nás nútia premýšľať o nesmiernosti. Egypt je zemou jediného Boha...

Stránky

Top