Našli sa dlhú dobu stratené pyramídy?

Tajomné, pyramídy pripomínajúce štruktúry boli spozorované amatérskou družicovou archeologičkou v egyptskej púšti. Podľa najnovšieho prieskumu záhadných mohýl by sa predsa len mohlo pravdepodobne jednať o dlho stratené pyramídy.

Stránky

Top