NIBIRU – POZITIVNÍ, ČI KATASTROFICKÝ SCÉNÁŘ ROKU 2012-13?

Podle přednášky dr. Courtney Brown ze 7. července 2010 o dálkovém nazírání, visí nad rokem 2012-13 katastrofický scénář nad vstupem „planety X, Nibiru nebo červeného či hnědého trpaslíka“ do našeho solárního systému a má vytvořit gigantickou solární záři a velké meteority, které střídavě spustí tsunami, zátopy pobřeží a kolaps systémů na Zemi.

Stránky

Top