Jaro s Poselstvím Grálu

Lidé se řídí bezpočtem názorů – a celá příroda jen jedním, platným a pravdivým. V sérii přednášek a setkání vás chceme seznámit s knihou, která píše právě o „Boží vůli“ v našem životě: S Poselstvím Grálu od německého autora Abd-ru-shina. Proč? Protože potřebujeme nejen věřit, ale i vědět, a nejen vědět, ale i cítit smysluplnost v uspořádání našeho života a života vůbec. Mít důvěru, protože máme poznání moudrosti za věcmi. V podstatě lidské religiozity je něco, co se vymyká všem církvím a pokusům o klasifikaci, protože přesahuje mozek člověka, sahá do věčnosti.

5. Zodpovednosť

Táto otázka je vždy jednou z prvých, pretože prevažná väčšina ľudí by veľmi rada každú zodpovednosť od seba odvrhla a chcela by tak zaťažiť čokoľvek iné, len nie seba samých. Že je to vlastne znehodnocovanie seba, nehrá pritom u nich žiadnu rolu. V tom sú naozaj veľmi skromní a pokorní, ale iba aby mohli žiť o to veselšie a bezohľadnejšie.

4. Vzostup

Nezaplietajte sa do sietí, vy, ktorí túžite po poznaní, ale sa staňte vidiacimi! Prostredníctvom večného zákona na vás tlačí nezmeniteľná nutnosť odpykania, ktorú nikdy nemôžete preniesť na niekoho iného. Čo ste si na seba uvalili svojimi myšlienkami, slovami a skutkami, nemôže vyriešiť nikto iný ako vy sami! Uvážte, že inak by bola Božská spravodlivosť len prázdnym zvukom, s ktorou by sa aj všetko ostatné zrútilo do trosiek.

Stránky

Top