Jak pracovat s Energiemi VIII.: Odstranění destruktivních energií - Závěr

Destruktivní energie ve vás vzniká, pokud propadnete špatným náladám, necháte se vysát, nebo jste v kontaktu s nemocným člověkem. - Většinou se v nás ukládá jako "psychický blok", který způsobuje bolest, když na něj pomyslíme. - Je více způsobů, jak se ho zbavit, jeden popíšu. Já sice používám jiný, ale to je taková metoda, kterou není vhodné prezentovat. Stejný způsob se dá použít i pokud chcete zbavit destrukce nějaký váš milovaný předmět, osobu, nebo zvíře. - Ve vaší hlavě si představujte destruktivní energii jako temnotu. Pokud ji potřebujete odstranit, představte si, jak je ošetřované místo plné této černé energie. - Vy ji pomalu zlikvidujete tím, že do ní vpustíte silný paprsek světla, který destrukci vytlačí ven. Ta potom odchází kamsi nahoru do vesmíru, kde si s ní už poradí.

Jak pracovat s Energiemi VII.: Likvidace destruktivních bytostí

Nejsme tu od toho, abychom si nechali pořád jen "srát na hlavu". Vy to víte, já to vím, vesmír to ví. Proto lze naši starou známou milou zářivou energii použít jako neviditelnou "zbraň". - Ovšem v dobrém slova smyslu. K čemu vám bude ochranné vajíčko, když okolo vás pořád budou pobíhat démoni a vy nebudete vědět, jak je odehnat? - Ok, maximálně vizualizací světelných vln. Ale my máme přece neomezené možnosti! Od ochrany tedy přecházíme k likvidaci, která je velice jednoduchá. Energie vesmíru je vysoce konstruktivní, démon je destruktivní. Tyto dvě věci nejdou dohromady a toho se dá využít. Tak jako se démon nedotkne vašeho zářivého štítu, tak je možné ho tím štítem přetáhnout po hlavě.

Stránky

Top