Luna Cognita: APOLLO PROGRAM (NASA anomálie IV.)

Po pozitívnych reakciách na moju prvú video kompiláciu "NASA Alien Anomalies" som sa rozhodol predstaviť niektoré z mojich ďalších obľúbených videí a fotografií, ktoré som počas rokov výskumov a vyšetrovania tejto najmohutnejšej „cover-up“ (zastieracej) akcie nazhromaždil. Dúfam, že v tomto videu uvidíte dôkazy, ktorých ste si neboli vedomí, zahrnul som do neho menej medializované (aj keď podľa môjho názoru veľmi pôsobivé) obrázky.

Luna Cognita: APOLLO PROGRAM (NASA anomálie III.)

Ahojte všetci! Po prvé, uvedomujem si, že sa jedná o pomerne dlhé video - určite oveľa dlhšie, než ktorékoľvek z mojich videí na YouTube. Cieľom tejto prezentácie je však poskytnúť hlbšie a komplexné vyšetrenie značného množstva dôkazov, ktoré obklopuje jeden veľmi špecifický klasifikovaný incident počas misie Apollo 12. S touto podrobnou analýzou demonštrujem, že skryté udalosti, ktoré popisujem sa stali a naozaj ich vykonávala NASA v snahe udržať svet navždy v nevedomosti.

Luna Cognita: APOLLO PROGRAM (NASA anomálie)

Táto prezentácia je zostavená z nezvyčajných fotografií a 16mm DAC filmových záberov, ktoré som nazhromaždil počas rokov výskumu a vyšetrovania činnosti Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku. Obrázky a záznamy boli urobené v priebehu programu Apollo, sú natočené posádkou. Väčšina toho, čo tu uvádzam sú "lunar transients" - neidentifikované objekty vo vesmíre, ktoré boli zachytené na film, ako prechádzajú popred Mesiac alebo Zem. Verím, že mnohé z týchto objektov nie sú na mesačnom povrchu, ale skôr nad ním...

Stránky

Top