Sú Maďari národom?

"S istotou možno konštatovať, že dorozumievací systém, ktorý sa používa v Maďarsku, nie je jazyk, a to ani v štádiu zrodu, prinajmenšom to nie je prirodzený jazyk. A určite nikto, kto používa esperanto, by na základe faktu vytvorenia tohto jazyka nepožadoval právo sebaurčenia pre nejaký esperantský národ. Jednoducho taký národ nejestvuje. Konglomerát výrazov zo slovenčiny, iných slovanských jazykov, nemčiny, latinčiny, ktorý si ako osobitnú vlastnosť zachoval len neurčitosť, ktorá bráni jeho používaniu na solídnej kultúrnej úrovni, nemôže byť znakom národa."

Zakrývání krize: Jak to americká vláda provádí

Skutečná americká míra nezaměstnanosti není 9,8%, ale mezi 25% až 30%. To je krizová úroveň ztráty pracovních míst – takže proč to pro mnoho lidí nevypadá jako krize? Jak může existovat tak obrovská statistická diskrepance, a jak je možné, že jsou víkendová nákupní centra v krizi tak narvaná?

Nový fenomén: „UFO-náboženství“?!

Narůstající oblíbenost fenoménu UFO a mimozemšťanů v současné době s sebou přináší i docela zajímavé rysy hodné povšimnutí. Neobyčejný zájem a fascinace tímto jistě velmi zajímavým tématem často hraničí až se zbožšťováním a s posedlostí vesmírnými bytostmi a věcmi okolo nich. Můžeme to pozorovat například na existenci řady náboženských skupin či hnutí, inspirovaných mimozemšťany a lidí, kteří propadli vášnivému uctívání všeho mimozemského. Mezi organizovanými skupinami jsou u nás nejznámější Raeliáni a Vesmírní lidé, založené prý přímo na pokyn "shora" mimozemšťany a otevřeně se hlásící k jejich odkazu, k jejich poselství a učení. Nepochybuji o pravosti těchto společenství a autenticitě textů a sdělení, z kterých vycházejí a jejich napojení na vyšší inteligence. Šíření informací a osvětová činnost jistě není nic špatného. Kde ale hraničí zdravý zájem o tyto nové neotřelé věci s uctíváním?

Je Zeitgeist propaganda?

Aktualizácia 28. 1. 2011 | Přišel jsem teď z premiéry filmu Zeitgeist: Moving Forward v Praze. Člověku se nad tak krásně a působivě udělaným filmem (nejedná se o dokument, ale o film – příběh!) vůbec nechce věřit, že se stává obětí promyšlené propagandy, kterou možná i mnozí její tvůrci tvoří s upřímnými nejlepšími úmysly. Přesto to tak je.

Stránky

Top