Alex Collier: Transformácia Zeme I.-V.

Na prednáške z roku 2007 v Japonsku Alex Collier, kontaktér humanoidnej rasy Adroméďanov, informuje o podstatných súvislostiach galaktickej histórie, ľudského pôvodu a jeho potenciálu. Informácie sú podané jednoduchým spôsobom a dávajú možnosť poslucháčovi využiť danú perspektívu na základe vlastnej súdnosti.

OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 6.

Alex, už sme s vami predtým podrobne hovorili o genetických prenosoch vašej rasy a o reinkarnácii. V prípade potreby to spomeniem znova, pretože vaša cesta a šťastie závisí od schopnosti dosiahnuť pravdu. Áno, sme si vedomí situácie vašej planéty, kde sa ukazuje veľká odchýlka od správnej cesty v čase úprimnosti. Ale, prosím, pokúste sa zdieľať tento okamih v evolúcii planéty ako prípravu na investície, ktoré budú pre vašu rasu zrealizované v blízkej budúcnosti.

OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 5.

Vo vašom priamočiarom meraní času v 3. rozmere, pred 439.231 obehmi [rokmi], došlo vo vašej slnečnej sústave k totálnej vojne.
Táto agresia zahŕňala nielen vás Terranov, ale aj tzv. Nibiru.
Túto inváziu do vašich systémov Oriónom, viedla kráľovná menom Suttee.
Táto (vojna) bola deštruktívna na mnohých úrovniach [frekvenciách] telesnosti.

Alex Collier: Reptiliánska agenda - Pozemská dilema (1994)

U. F. O. Hypotheses Human E.T.s from Andromeda Parts 5 and 6 | Alex Collier je sprostredkovateľom rasy podobajúcej sa ľudským bytostiam z konštelácie Androméda. Obetavo vystúpil na verejnosti s informáciami veľmi citlivej povahy, ktoré sa týkajú pozemskej histórie, ľudskej spirituality, súčasného diania a mimozemskej intervencie...

Stránky

Top