Poznámky k novému deštrukčnému návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín (Apponyi-Bugár zákon)

V Ústave Slovenskej republiky, v zákone o štátnom jazyku Slovenskej republiky, ba i v teraz predkladanom návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín sa konštatuje, že štátnym jazykom Slovenskej republiky je slovenský jazyk. To znamená, že tento jazyk je na území Slovenskej republiky jazykom používaným vo verejnom styku a iné zákony nemôžu ohrozovať toto jeho postavenie. Túto základnú východiskovú skutočnosť podčiarkujú aj všetky príslušné medzinárodné dohody, teda aj často citovaná Charta menšinových alebo regionálnych jazykov. Toto svoje postavenie nestráca štátny jazyk ani v tých oblastiach, kde žijú príslušníci menšiny.

Top