KLAUS DONA: Skrytá historie lidské rasy (titulky SK)

Klaus Dona je rakouský historik a kurátor výstav se specializací na rod Habsburků. V r. 2001 ve Vídni uspořádal výstavu "Unsolved Mysteries", pro kterou po celém světě shromáždil na 470 artefaktů vybočujících z obecně známé lidské historie. Obyčejný kurátorský zájem ale brzo přerostl v dlouholeté bádání a výzkum v této oblasti...

Editorial: WHAT IF IT´S TRUE??

I hang on every word, there was no other way – the books of Zecharia Sitchin are of that type, I read them in one breath. After a while I wasn´t if I mind that what I read is written in such a bewitching way that it isn´t even trying to look like a hypothesis. It was the most fantastic story of all the real stories lying in front of me – THE STORY OF THE EARTH!

Stránky

Top