Krok päť - Prázdnota do Piatej Dimenzie (VII.)

Najdrahší,
Môže existovať oblasť tvojho života, ktorá je starým, vracajúcim sa problémom. Tento problém sa teraz môže prejavovať spôsobom, ktorý nemôžeš prehliadať. Možno si odkladal riešenie tohto problému, pretože si bol spútaný starou ilúziou, že bolo pre teba príliš ťažké sa ním zaoberať. Avšak teraz, keď si pohliadol na svoj fyzický život z multidimenzionálnej perspektívy Arkturiánskeho Koridoru, si pravdepodobne schopný vidieť za ilúziu a nájsť možné riešenie.

Krok štyri - Deravý čln (VI.)

Najdrahší,
Môže existovať oblasť tvojho života, ktorá je starým, vracajúcim sa problémom. Tento problém sa teraz môže prejavovať spôsobom, ktorý nemôžeš prehliadať. Možno si odkladal riešenie tohto problému, pretože si bol spútaný starou ilúziou, že bolo pre teba príliš ťažké sa ním zaoberať. Avšak teraz, keď si pohliadol na svoj fyzický život z multidimenzionálnej perspektívy Arkturiánskeho Koridoru, si pravdepodobne schopný vidieť za ilúziu a nájsť možné riešenie.

Krok tri - Pociťovanie Prúdu (V.)

Drahí,
Radi by sme vám pripomenuli, pozemskí, že my ochotne a láskyplne šírime našu podstatu nadol CELÝM frekvenčným spektrom do vašich troj/štvor dimenzionálnych svetov. Hovoríme troj/štvor dimenzionálnych, keďže vaša planéta bola kedysi štvordimenzionálna, ale nerovnováha Svetla a Temnoty stiahla Zem do tretej dimenzie. Teraz s pomocou svojich ľudí a veľrýb rozšírila Gaia svoju frekvenciu, aby znova dosiahla štvrtú dimenziu.

Krok dva - Odhaľovanie Skrytej Temnoty (IV.)

Drahí,
My používame Koridor ako navádzací lúč pre našu pozemskú posádku. Pozemské posádky sú z rôznych Domovských svetov (hviezd/planét pôvodu) a tiež z paralelných realít, v ktorých na seba zobrali podobu v piatej a vyšších dimenziách. Koridor poskytuje spôsob, ktorým sa môžeš prepojiť s ďalšími inkarnáciami tvojej Duše. Arkturiánsky Koridor je hviezdna brána, riadiaca stanica, alebo kontrolná veža, taká akú máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, komunikačná stanica pre všetkých medzidimenzionálnych výskumníkov. Všetci medzidimenzionálni cestovatelia najprv vstúpia cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo sa presunú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému, kde je ich konečný cieľ.

Stránky

Top