Krok jedna - Vstup do Arkturiánskeho koridoru (III.)

Pretože si začleňoval svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla (tela, pozn. red.), čo značne rozšírilo tvoje vedomie, máš teraz schopnosť rozšíriť svoju realitu za hranice svojho každodenného života. Okrem toho, cítiš sa natoľko dostatočne bezpečne vo svojom vnútri, že si schopný vyliečiť a uvoľniť zranené deti, tínedžerov a mladých dospelých vo svojej vedomej a podvedomej duši. V skutočnosti tieto časti tvojho JA sú v tebe zoradené pred vírom nášho Koridoru. Pozri sa na ne teraz. Sú pripravené vstúpiť do víru; sú pripravené ísť Domov, späť ku svojim JA.

Cesta cez Arkturiánsky koridor (II.)

Mnohí z členov pozemskej posádky prišli z rôznych domovských svetov (hviezd/planét pôvodu) prijať pozemské vozidlo (telo, pozn. red.), aby mohli pomáhať v tomto veľkom kozmickom okamihu planetárneho vzostupu. Náš Koridor poskytuje navádzajúci lúč, pomocou ktorého sa každý člen môže znova spojiť so svojim mutlidimenzionálnym JA. Arkturiánsky Koridor slúži ako hviezdna brána, riadiaca stanica, kontrolná veža taká aké máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, medzistanica pre všetkých interdimenzionálnych prieskumníkov. Všetci interdimenzionálny cestovatelia cestujú cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo pokračujú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému, ktorý je ich konečným cieľom.

Arkturiánsky koridor (I.)

Drahí členovia Tímu Planetárneho Vzostupu,
Gratulujeme! Načítali a začlenili ste vysokofrekvenčné Svetlo do vášho pozemského vozidla (hmotného tela, pozn. prekl.) a zlúčili ste svoje osobné čakry s planetárnymi čakrami Gaie. Vďaka tomu sme k vám, my Arkturiáni, prišli aby sme vám pripomenuli dohodu, ktorú ste s nami urobili predtým, ako ste prijali svoje súčasné pozemské vozidlo. Boli ste vo svojom JA vyššej dimenzie a pripravovali ste sa na realitu tretej dimenzie, vášho súčasného pozemského života, keď ste zavolali nás, Arkturiánske Kolektívne Vedomie. Vedeli ste, že táto realita bude veľmi dôležitá, keďže ste sa dobrovoľne stali členmi „pozemskej posádky“ Tímu Planetárneho Vzostupu.

Stránky

Top