AURA A ASTRÁLNI PARAZITI

Tímu vedcov z univerzity v Kapskom meste v Juhoafrickej republike sa podaril šokujúci objav. Dostali potvrdenie, že našu myseľ môžu ovládať a vo väčšine prípadov ovládajú astrálne bytosti! Význam tohto objavu je tak dôležitý, že všetky vedecké štúdie týkajúce sa tohto výskumu boli nielen klasifikované ako prísne tajné, ale boli prijaté opatrenia na stiahnutie a odstránenie všetkých skôr vydaných publikácií s informáciami o tomto výskume.

Uměle stvořená astrální kvazibytost

Tento text byl zpracován na základě informací pro zcela konkrétní případ a situaci a delší dobu jsem se rozmýšlel, zda jej uveřejnit. Po poradě s přáteli jsem se jej rozhodl uvolnit, protože mě přátelé přesvědčili, že by informace v něm uveřejněné mohly přispět k větší opatrnosti při zahrávání si s magií či pomoct některým lidem pochopit jejich některé životní problémy a jevy, se kterými se setkávají.

DUCHOVNÍ MOLEKULA

DMT vyvolává mystické a transcendentální zážitky i stavy blízké smrti, které byly téměř pro každého dobrovolníka jedním z nejhlubších zážitků v jeho životě. Strassmanovy experimenty ukazují, že DMT je přirozeně uvolňováno lidskou epifýzou. Tento proces podle Strassmana umožňuje vstoupení duše do těla, resp. její vystoupení, a tak se stává materiální podstatou zážitků zrození a smrti.

Stránky

Top