PÁTRÁNÍ ČESKÉ EXOPOLITIKY PO ČESKOSLOVENSKÝCH SPISECH UFO

Vážení čtenáři,
v rámci systematického pátrání České exopolitiky po českých/československých spisech UFO jsme se také obrátili na ruskou stranu. Jelikož se tehdejší Československá republika řídila příkazy z Moskvy, oslovili jsme jednak velvyslanectví Ruské federace v ČR a rovněž současný český zastupitelský úřad v Moskvě, kde velvyslancem je nyní Ing. Vladimír Remek.

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 12

V minulém dílu Experiment 11 jsme udělali první krok při stavbě pyramidy, který dospěl na začátek stavby Velké galerie. Před námi stojí stavba, která je největším architektonickým divem starověku. Jakou technologií byla stavba provedena? Nevstupujeme do sporu, jestli ta či ona teorie je lepší nebo horší. Principem je, že jestli technologie byla v minulosti známá, používaná a prokázána nálezem a jestli byla i v současnosti ověřena experimentem, mohla být využita. A tak byla Velká galerie postavena. Nyní budeme postupovat dále do nitra pyramidy...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“ 11

V minulém dílu Experiment 10 jsme udělali první krok při stavbě pyramidy. Stavitel využíval obou známých technologií stavby, pokud je ještě nějaká neznámá, zatím nevíme. Pyramida stojí, nezbývá než jít po stopách, jak mohla vzniknout. Stavitel vybudoval lom, rampu z lomu, cestu k pyramidě, pracoviště pro výrobu geopolymerového substrátu a sušených cihel. Vybudoval základovou plošinu pyramidy. Potom začala stavba druhého a třetího stupně pyramidy. A už začaly velké problémy. Budeme sledovat, jak probíhala stavba chodeb. Uvidíme, jak se jednotlivé technologie jevily při stavbě.

Stratený svet pred našimi očami

Priatelia,
v prílohe Vám zasielam scan obrázkov. Niekto by povedal, že sa nejedná o drakov, avšak porovnaním tvarov tiel s inými živočíchmi tam žijúcimi je to zrejmé. Ani domorodci nepochybujú, že sa jedná o drakov. Tie tvory tam žili, o čom svedčia aj mnohé obrázky rytín, nájdené na kameňoch z ICA, ale o tom je iná kniha s obrázkami. (Na zadnej strane obálky knihy je obrázok draka na kameni z ICA...) Obrázky drakov boli aj motívmi, nájdenými na látkach, do ktorých boli pochovaní mnohí domorodci...

Stránky

Top